iSTANBLUE PERiLERi

Müşteri: 41?29!Tarih: 2012

Projede Kullanılan Yazılımlar:
3D: Maya | Compositing: After Effects

 

 

 

 

 

İstanblue Perisi için kanat model ve animasyonu yapıldı.